1/ICT/2017

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z treścią zapytania 1/ICT/2017:

Usługa przeprowadzenie szkoleń TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach projektu „TIK  w drodze do kariery”  

Poniżej wszystkie dokumenty do pobrania:

1. SIWZ_WrocompTIK (zapytanie ofertowe)

2. Załącznik nr 1_Oferta

3. Załącznik nr 2__Wykaz usług

4. Załącznik nr 3__Wykaz osób

5. Załącznik nr 4_Oświadczenie

W przypadku pytań związanych z zamówieniami zapraszamy do kontaktu.

Rozstrzygnięcie: W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta..