ITpass dla każdego

loga funduszy eu, mazowsze i eu

„ITpass dla każdego” – projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

 

Masz ukończony 25 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie mazowieckim?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 25 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. mazowieckiego,
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.

 

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: stowarzyszeniepimp@gmail.com oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 690 877 725.

Biuro projektu znajduje się w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 279.

 

Do pobrania:

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 10.2. Kompetencje kluczowe osób dorosłych,
Osi Priorytetowej 10. EDUKACJA dla rozwoju regionu,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020