KomITywa 2016

Logo "Dolny Śląsk", Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

„KomITywa 2016” – projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

 

Masz ukończony 25 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie dolnośląskim?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 25 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego;
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.

 

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@sektor3.wroclaw.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 690-877-722.

Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65.

Do pobrania:

Harmonogramy zajęć:

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Osi Priorytetowej X Edukacja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020