Tik? Tak! -filmy

Excel 2013 – Mnożenie I Dzielenie Przez Zapamiętaną Liczbę:

Webinar z dnia: 1.09.2016
 

Excel 2013 – Wykresy 1

Webinar z dnia: 4.09.2016
 

Excel 2013 – Wykresy 2

Webinar z dnia: 10.09.2016
 

Excel 2013 – Zadanie – Końcówki Groszowe W Cenach – Wypełnianie Błyskawiczne

Webinar z dnia: 21.09.2016
 

Word 2013 – Funkcja Lorem – Formatowanie I Statystyka Wyrazów

Webinar z dnia: 28.09.2016
 

Word 2013 – Funkcja Rand I Znaki Podziału-1

Webinar z dnia: 3.10.2016
 

Word 2013 – Konwersja Tabeli Na Tekst I Z Powrotem Na Tabelę

Webinar z dnia: 10.10.2016
 

Word 2013 – Konwersja Wprowadzanego Tekstu Na Tabelę

Webinar z dnia: 18.10.2016
 

Word 2013 – Korespondencja Seryjna – List

Webinar z dnia: 23.10.2016
 

Word 2013 – Nagłówki I Stopki

Webinar z dnia: 29.10.2016
 

Word 2013 – Wikipedia W Wordzie

Webinar z dnia: 3.11.2016
 

Word 2013 – Wstawianie Obrazów

Webinar z dnia: 9.11.2016
 

Word 2013 – Wstawianie Zrzutu Ekranu

Webinar z dnia: 11.11.2016
 

Word 2013 – Zapis W Formacie Word 97-2003 – Zgodność

Webinar z dnia: 20.11.2016