Żubr

logo_ue_lubelskie_cbŻubr – projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi TIK

Masz ukończony 25 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

Mieszkasz w województwie lubelskim w miejscowości poniżej 100 tyś mieszkańców?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 25 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. lubelskiego w miejscowościach do 100 tys.,
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.
  • iu podstawowym.

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: zubr@wrocomp.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 71 723 40 47.

Biuro projektu znajduje się w Puławach  ul. Piłsudskiego 28/313, 24-100 Puławy

Do pobrania:

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 12.3.Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, Osi Priorytetowej 12. EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020