„Czas TIKa – kompleksowy projekt nauczania TIK na terenie Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania”

Masz ukończony 25 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminach:

 • Ostrzeszów;
 • Czajków – gmina wiejska;
 • Doruchów – gmina wiejska;
 • Grabów nad Prosną
 • Kobyla Góra – gmina wiejska;
 • Kraszewice – gmina wiejska;
 • Mikstat?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • ukończony 25 rok życia,
 • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe) lub ukończony 50 rok życia,
 • chęć podniesienia kompetencji,
 • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrzeszowskim, w gminach:
 • Ostrzeszów;
 • Czajków – gmina wiejska;
 • Doruchów – gmina wiejska;
 • Grabów nad Prosną
 • Kobyla Góra – gmina wiejska;
 • Kraszewice – gmina wiejska;
 • Mikstat.

Z możliwości ubiegania się o wsparcie wyłącza się osoby prowadząc działalność gospodarczą.

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: olgd@olgd.org.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 609 150 122.

Biuro projektu znajduje się w Ostrzeszowie przy ul. Przemysłowej 27.

Do pobrania:

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 8.2  Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej VIII Edukacja,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020