Zegar TIKa

Logo "Dolny Śląsk", Fundusze Europejskie oraz Unia Europejska

Zegar TIKa – zmień się w aktywnego użytkownika!”
 – projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

 

Masz ukończony 25 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie dolnośląskim?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 25 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego;
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.

 

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: wrocomp@wrocomp.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 690-877-722.

Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30.

 

Do pobrania:

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 10.3  Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie,
Osi Priorytetowej X Edukacja,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020